جامع نیوز:بانک صادرات ایران مبلغ۱۰هزار میلیارد ریال گواهی سپرده مدت­دار ویژه سرمایه گذاری(عام) را از تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال­جاری به مدت۶ روزکاری از طریق شعب منتخب به متقاضیان عرضه می نماید. این بانک بر اساس مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نظر دارد مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال گواهی سپرده مدت­دار ویژه […]

جامع نیوز:بانک صادرات ایران مبلغ۱۰هزار میلیارد ریال گواهی سپرده مدت­دار ویژه سرمایه گذاری(عام) را از تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال­جاری به مدت۶ روزکاری از طریق شعب منتخب به متقاضیان عرضه می نماید.
این بانک بر اساس مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نظر دارد مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال گواهی سپرده مدت­دار ویژه سرمایه گذاری (عام) را از تاریخ ۲۹ بهمن ماه به مدت۶ روز کاری از طریق شعب منتخب به مشتریان و متقاضیان عرضه نماید .
شایان ذکر است این اوراق بی نام، یک ساله، قابل انتقال به غیر ، با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد روز شمار، پرداخت سود به صورت ماهیانه، قابل بازخرید قبل از سررسید نهایی در شعب منتخب و معاف از مالیات می باشد.
گفتنی است اوراق یاد شده در قطعات ۱۰، ۲۰، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون ریالی منتشر و متقاضیان می­توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص لیست شعب عرضه کننده به وب سایت اینترنتی این بانک به نشانی www.bsi.ir مراجعه نمایند.