جامع نیوز:آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان و صنایع دستی، فرش و نان و غله و … مورخ ۱۷ اسفند ماه سال جاری، برگزار شد. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مرحله کتبی آزمون سنجش مهارت در حوزه صنعت ساختمان، تفاهم نامه ها( صنایع دستی، فرش و […]

جامع نیوز:آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان و صنایع دستی، فرش و نان و غله و … مورخ ۱۷ اسفند ماه سال جاری، برگزار شد.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مرحله کتبی آزمون سنجش مهارت در حوزه صنعت ساختمان، تفاهم نامه ها( صنایع دستی، فرش و نان و غله و… ) در۱۹۰ حرفه به صورت هماهنگ کشوری، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه سال جاری در ۳۱ استان کشور و در حدود ۵۰۰ حوزه امتحانی به صورت ۴ گزینه ای به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
بنا بر این گزارش، ۶۹ هزار و ۹۴۹ نفر در آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان که درمورخ ۱۷/۱۲/۹۱ برگزار شد، ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۶۹ هزار و ۹۲۷ نفر مرد و ۲۲ نفرزن بودند و همچنین ۷۵ هزار و ۲۰۲ نفر در آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنایع دستی، فرش و نان و غله و… که درمورخ ۱۷/۱۲/۹۱ برگزار شد، ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۱۵ هزار و ۲۴۵ نفر مرد و ۵۹ هزار و ۹۵۷ نفرزن بودند.
این گزارش افزود: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است. متقاضیان پس از قبولی در آزمون کتبی برای شرکت در آزمون عملی به محل برگزاری آزمون مربوطه خود مراجعه نمایند.