سمینار جلوه هایی از زندگی با دیابت با حمایت و مشارکت بانک انصار در سالن همایش های مرکز طبی کودکان برگزار شد. به گزارش جامع نیوزبه نقل ازاداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار، در این همایش که به همت انجمن دیابت ایران و با هدف امید بخشی و آموزش هرچه بیشتر بیماران دیابتی برگزار […]

سمینار جلوه هایی از زندگی با دیابت با حمایت و مشارکت بانک انصار در سالن همایش های مرکز طبی کودکان برگزار شد.

به گزارش جامع نیوزبه نقل ازاداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار، در این همایش که به همت انجمن دیابت ایران و با هدف امید بخشی و آموزش هرچه بیشتر بیماران دیابتی برگزار گردید بانک انصار در راستای فعالیت های مسئولانه خود، بخشی از هزینه های برگزاری این سمینار را نیز تامین نمود.

گفتنی است در این سمینار ضمن طرح و ارائه مباحثی چون روانشناسی و دیابت، تغذیه و دیابت و تغییر رفتار در دیابت و تداوم آن توسط اساتید برجسته، از سالمندانی که سال ها با موفقیت دیابت خود را کنترل نموده اند تقدیر شد.