جامع نیوز:رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دهمین همایش تعالی سازمانی اظهار داشت: تاثیر مهم اعطای جایزه تعالی سازمانی این است که خود سازمان های صنعتی و غیر صنعتی خود را ارزیابی می کنند. مهندس غلامرضا شافعی افزود: این خود ارزیابی، در ۴ حوزه مهم استراتژی، تعالی نیروی انسانی، رهبری و […]

جامع نیوز:رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دهمین همایش تعالی سازمانی اظهار داشت: تاثیر مهم اعطای جایزه تعالی سازمانی این است که خود سازمان های صنعتی و غیر صنعتی خود را ارزیابی می کنند.
مهندس غلامرضا شافعی افزود: این خود ارزیابی، در ۴ حوزه مهم استراتژی، تعالی نیروی انسانی، رهبری و تکنولوژی صورت می گیرد و ارتقای سازمان های تولیدی و غیرتولیدی در این ۴ حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: دربین حوزه های یادشده، عامل نیروی انسانی، رهبری و کارکنان یک سازمان اهمیت بیشتری دارد و اگر شاغلین یک سازمان، مورد توجه جدی رهبری آن قرار بگیرند، سازمان و تک تک اعضای آن تعالی می یابند.
رییس ایدرو در ادامه با ذکر مصداق هایی از قرآن کریم درخصوص عوامل تعالی افراد بیان داشت: مقوله تقوا که در جای جای قرآن از جمله آیاتی از سوره مائده و سوره بقره به آن اشاره شده و انفاق و بذل مال که در حقیقت ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان ها است، حتی پیش از برپایی نماز مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس شافعی بر اهمیت رعایت حقوق مردم و ذی نفعان سازمان ها و بنگاه ها بعنوان مقوله مهم دیگر اشاره کرد و افزود: تعالی بنگاه بمعنای رعایت حقوق مشتریان، کارکنان و ذینفعان یک بنگاه است و اگر این گروه ها رضایت نداشته باشند، تعالی رخ نمی دهد.
وی همچنین از لزوم رعایت حقوق دولت یاد کرد و گفت: دولت وظیفه دارد خدمات زیربنایی و غیرزیربنایی ارائه کند و این امر با پرداخت مالیات امکان پذیر است که اگر بنگاه ها مالیات خود را پرداخت نکنند، دولت نیز نمی تواند خدمات لازم را ارائه کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: رعایت حقوق بانکها و بازپرداخت بموقع تعهدات و رعایت استانداردهای کمی و کیفی محصولات و خدمات بنگاه ها و سازمانها از شرایط اساسی تعالی آنان بشمار می رود.
گفتنی است دهمین همایش تعالی سازمانی امروز در محل سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد و شرکت فولاد مبارکه برای نخستین بار پس از یک دهه توانست تندیس زرین جایزه تعالی را از آن خود کند.