جامع نیوز:شعب منتخب بانک تجارت در سراسر کشور اوراق وزارت راه و شهرسازی را به متقاضیان عرضه می کنند . به گزارش جامع نیوزعرضه این اوراق از روز یکشنبه مورخ ۶/۱۲/۹۱ در کلیه شعب منتخب بانک تجارت در سراسر کشور آغاز خواهد شد. اوراق راه و شهرسازی ۴ ساله، بی‌نام ، قابل انتقال به غیر […]

جامع نیوز:شعب منتخب بانک تجارت در سراسر کشور اوراق وزارت راه و شهرسازی را به متقاضیان عرضه می کنند .
به گزارش جامع نیوزعرضه این اوراق از روز یکشنبه مورخ ۶/۱۲/۹۱ در کلیه شعب منتخب بانک تجارت در سراسر کشور آغاز خواهد شد. اوراق راه و شهرسازی ۴ ساله، بی‌نام ، قابل انتقال به غیر و معاف از مالیات بوده و سود علی‌الحساب اوراق نیز ۲۰ درصد در سال است که هر سه ماه یکبار در شعب فروشنده پرداخت خواهد شد .
نرخ سود علی الحساب بازخرید قبل از سررسید این اوراق تا یک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن ( یکسال و بیشتر) ۵/۱۹ درصد خواهد بود.
هموطنان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شعب فروشنده اوراق مشارکت می توانند به پایگاه اینترنتی بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط مشتریان این بانک به شماره ۱۵۵۴ تماس حاصل نمایند.