جامع نیوز:درحالی که از میان شرکت‌های بیمه، ۶ شرکت نامزد دریافت لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی بهره‌وری بودند، تنها شرکت بیمه پارسیان موفق به دریافت این لوح در بخش اصلی جشنواره شد. به گزارش جامع نیوز به نقل ازروابط‌عمومی بیمه پارسیان، در دوره چهارم جشنواره ملی بهره‌وری شاخص‌های ۱۰۳۰ بنگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت […]

جامع نیوز:درحالی که از میان شرکت‌های بیمه، ۶ شرکت نامزد دریافت لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی بهره‌وری بودند، تنها شرکت بیمه پارسیان موفق به دریافت این لوح در بخش اصلی جشنواره شد.
به گزارش جامع نیوز به نقل ازروابط‌عمومی بیمه پارسیان، در دوره چهارم جشنواره ملی بهره‌وری شاخص‌های ۱۰۳۰ بنگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که بیمه پارسیان در بخش اصلی و بر اساس بررسی شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل به عنوان تنها شرکت بیمه کشور، موفق به کسب لوح تقدیر شد.
گفتنی است این تقدیر براساس محاسبات انجام گرفته مربوط به اندازه‌گیری شاخص‌های مالی، اقتصادی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ صورت گرفت که در این دوره در مجموع ۳۱ گروه اقتصادی مورد بررسی و ۳۱۴ بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت‌های نامزد انتخاب شدند و درنهایت شرکت‌های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.