جامع نیوز:نخستین نشست تخصصی روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی در سازمان ها فردا نهم اسفند ماه از ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برگزار می شود. به گزارش جامع نیوزاز ستاد خبری، سید شهاب سید محسنی رییس انجمن متخصصان روابط عمومی با بیان این مطلب گفت: لزوم توجه […]

جامع نیوز:نخستین نشست تخصصی روابط عمومی و مسوولیت اجتماعی در سازمان ها فردا نهم اسفند ماه از ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برگزار می شود.

به گزارش جامع نیوزاز ستاد خبری، سید شهاب سید محسنی رییس انجمن متخصصان روابط عمومی با بیان این مطلب گفت: لزوم توجه بیشتر سازمان ها و روابط عمومی ها به موضوع مهم مسوولیت اجتماعی در جامعه به ویژه در رویدادهای مختلف انسان دوستانه و داشتن رویکرد فعال در مشارکت های جمعی و آسیب شناسی دلایل و موانع بر سر راه تحقق این مسوولیت مهم اجتماعی ازجمله مهم ترین اهداف برگزاری این نشست تخصصی می باشد.

سید محسنی در ادامه افزود: روابط عمومی ها تنظیم کننده رفتارارتباطی سازمان ها با جامعه و مخاطبا نشان هستند ودراین راستا بیشترین نقش را درتحقق مسوولیت های اجتماعی برعهده دارند این که سازمان ها وظایف شان را درقبال مردم به درستی انجام دهند یا به موضوع اخلاق وپاسخگویی درمقابل مخاطبانشان متعهد باشند خود دارای کارکردی درراستای تحقق مسوولیت اجتماعی است .

وی افزود: سازمان ها جدای از وظایف و مسوولیت های جاری خود لازم است مشارکت فعالی در مقابله با رخدادهایی چون سیل، زلزله، آلودگی محیط زیست،خشکسالی و… رادربرنامه های شان داشته باشند وموجبات تصویر مثبت و شهرت سازمانی در نزد افکارعمومی را فراهم آورند.

در این نشست تخصصی چندنفرازاساتید روابط عمومی، ارتباطات و مسوولیت اجتماعی سازمان ها ازجمله دکتر سید وحید عقیلی و دکتر علیرضا امیدوار سخنرانی خواهندداشت و درمیزگردی نیز با حضور اساتید و چند نفر از مدیران پیشرو روابط عمومی درحوزه مسوولیت اجتماعی در سازمان ها به بحث وتبادل نظر می پردازند.

گفتنی است این نشست تخصصی توسط انجمن متخصصان روابط عمومی ایران و با حضور اعضاء انجمن، اساتید، مدیران و کارشناسان روابط عمومی برگزار می شود.