به گزارش جامع نیوزدر دومین کنفرانس «روابط‌عمومی و صنعت» که با موضوع روابط عمومی، صنعت و توسعه بازار با حضور اساتید ارتباطات، فعالان صنعت، مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی و صنایع همزمان با روز و هفته بزرگداشت روابط‌عمومی در هتل المپیک تهران برگزار شد، لوح سپاس و تندیس این کنفرانس به بانک پارسیان اهدا شد. علی […]

به گزارش جامع نیوزدر دومین کنفرانس «روابط‌عمومی و صنعت» که با موضوع روابط عمومی، صنعت و توسعه بازار با حضور اساتید ارتباطات، فعالان صنعت، مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی و صنایع همزمان با روز و هفته بزرگداشت روابط‌عمومی در هتل المپیک تهران برگزار شد، لوح سپاس و تندیس این کنفرانس به بانک پارسیان اهدا شد.

علی جهانی، مدیر روابط عمومی بانک پارسیان به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه در کنار پروفسور بیان، استاد ارتباطات، دکتر زارعیان، عضو کمیته علمی همایش، امیرعباس تقی پور، دبیر همایش و ستاد برگزاری هفته روابط عمومی و کاظمی دینان، دبیر این کنفرانس حضور داشت، همچنین وی در ساعات اولیه نشست تخصصی این همایش، با ارایه مقاله ای با عنوان” روابط عمومی، صنعت و بازاریابی با رویکردی به سازمان های کارآفرین” به ارائه تحقیق خود پیرامون سازوکار های افراد و سازمان های کارآفرین و الزامات آن در برهه کنونی پرداخت که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.
در پایان این همایش ، لوح سپاس و تندیس دومین کنفرانس روابط عمومی، صنعت و توسعه بازار از سوی دبیرخانه این همایش و با دستان پروفسور بیان و دکتر ساروخانی استاد دانشگاه و پدر جامعه شناسی ایران به بانک پارسیان اهدا شد.