جامع نیوز: در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱، یک میلیون و ۳۱ هزار و ۷۱۷ نفر از بانک ملی ایران تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۱۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال دریافت کردند. به گزارش جامع نیوز،در مدت مذکور بیشترین تسهیلات پرداختی از نظر مبلغ به ترتیب در زمینه ازدواج و […]


جامع نیوز: در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱، یک میلیون و ۳۱ هزار و ۷۱۷ نفر از بانک ملی ایران تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۱۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال دریافت کردند.

به گزارش جامع نیوز،در مدت مذکور بیشترین تسهیلات پرداختی از نظر مبلغ به ترتیب در زمینه ازدواج و تهیه جهیزیه، کارگشایی، خود اشتغالی، مشاغل خانگی و رفع احتیاجات ضروری بود به طوری که بالغ بر ۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال برای ازدواج و تهیه جهیزیه، حدود ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال جهت کارگشایی، نزدیک به یک هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال برای خوداشتغالی، بالغ بر یک هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال جهت مشاغل خانگی و نزدیک به ۹۵۵ میلیارد ریال برای رفع احتیاجات ضروری پرداخت شده است.در این مدت همچنین بیش از ۶۰۶ هزار نفر از تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی و ۱۷۸ هزار و ۵۸۲ نفر از جوانان کشور از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه این بانک بهره‌مند شدند.بانک ملی ایران در مدت مذکور همچنین حدود ۳۰۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین مسکن، نزدیک به ۱۴۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه درمان بیماری،‌ بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به جانبازان و خانواده شهدا، بیش از ۲۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بالغ بر ۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به دانشجویان پرداخت کرده است.