همه ساله از ۱۶ تا ۲۳ اردیبهشت هفته جهانی ایمنی راه‌‌‌ها است؛ در ایران راهبرد ملی در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای ایجاد وحدت، نگرش یکپارچه و جامع نسبت به ایمنی راه‌ها در افق ۱۰ ساله تدوین شده که حال نیازمند برنامه‌ریزی مدون‌تر است. جامع نیوز:برای رسیدن به مقصد و یا رفتن به سفری دور و […]

همه ساله از ۱۶ تا ۲۳ اردیبهشت هفته جهانی ایمنی راه‌‌‌ها است؛ در ایران راهبرد ملی در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای ایجاد وحدت، نگرش یکپارچه و جامع نسبت به ایمنی راه‌ها در افق ۱۰ ساله تدوین شده که حال نیازمند برنامه‌ریزی مدون‌تر است.

جامع نیوز:برای رسیدن به مقصد و یا رفتن به سفری دور و دراز باید با همراهان جلسه‌ای را داشت و تماس‌‌هایی را گرفت و در نهایت برنامه‌ریزی لازم را داشت؛ حال اگر برنامه‌ریزی نداشته باشیم ممکن که دچار هر وضعیت پیش‌بینی نشده‌ای باشیم اما راهبرد امری فراتر از برنامه ریزی می‌تواند باشد و به عبارتی مسیر برنامه‌ریزی را مشخص می کند.

حال در زمینه ایمنی راه‌ها برنامه‌‌ریزی‌های پراکنده انجام می‌شد اما در وزارت راه و شهرسازی و به خصوص کمیسیون ایمنی راه‌ها تاکنون راهبر مشخص چند ساله در زمینه بهبود ایمنی راه ها تعیین و مشخص نشده است.

راهبرد را می‌توان استراتژی تعبیر کرد؛ استراتژی برنامه، موضع، الگوی رفتاری، پس زمینه، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاه‌ها و جهت حرکت سازمان را نشان می‌دهد؛ استراتژی می‌تواند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود.

همچنین برنامه‌ریزی استراتژیک گونه‌ای از برنامه‌ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژی‌هاست از آنجا که استراتژی می‌تواند عمر کوتاه یا بلند داشته باشد برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه‌ریزی بلند‌مدت یا کوتاه‌مدت باشد اما رویکردی متفاوت دارد.

حال در زمینه ایمنی راه ها راهبرد ملی چیست؟ راهبرد ملی ایمنی راه های کشور برای دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ در جلسه سی و یکم کمیسیون ایمنی راه ها مصوب شد که چشم انداز این سند راهبردی «استفاده ایمن از راه برای تمامی اقشار جامعه» است.

این راهبرد ملی در کمیسیون ایمنی راه ها برای ایجاد وحدت، نگرش یکپارچه و جامع نسبت به ایمنی راه ها در افق ۱۰ ساله تدوین شده است.

اصول اولیه این راهبرد ملی شامل کاهش خطای انسانی، ویژگی‌های کاربران راه‌ها، راه خود معرف، بخشندگی راه و وسیله نقلیه و آموزش کاربران است که ما را به هدف نهایی کاهش ۵۵ درصدی شاخص کشته به یکصد هزار نفر جمعیت در دوره ۱۰ ساله رهنمون خواهد کرد که این شاخص از ۳۳ در سال ۱۳۸۷ به ۱۴ در سال ۱۳۹۷ خواهد رسید.

اهداف راهبردی، راهبرد ملی ایمنی راه های کشور نیز شامل کاهش تخطی از سرعت مجاز، ارتقای ایمنی موتورسیکلت سواران، ارتقای ایمنی عابران پیاده، کاهش معضل خستگی در رانندگان، بهبود وضعیت استفاده از کمربند ایمنی، کاهش استعمال مواد مخدر و الکل، بهبود رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توسعه و بهره‌برداری از نظام جامع اطلاعات تصادفات است.

همچنین دیگر اهداف نام برده شده در راهبرد ملی ایمنی راه های کشور، توجه به ارتقای ایمنی دسترسی به شبکه راه‌ها، ارتقای وضعیت طراحی، ساخت و نگهداری ایمن شبکه راه‌ها، ارتقای ایمنی وسایل نقلیه، ارتقای سیستم نجات، فوریت‌های پزشکی و خدمات بیمارستانی، گسترش سیستم های جایگزین وسایل نقلیه موتوری شخصی، ارتقای هماهنگی و مدیریت ایمنی حمل و نقل در سطح ملی و مدیریت منابع برای ارتقای ایمنی است.

حال با بیان کلیات سرفصل های طرح راهبرد ملی ایمنی راه های کشور، باید برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را برای تحقق یافتن اهداف کلی انجام داد.

برنامه‌ریزی فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات است همچنین برنامه ریزی فرایندی پیوسته است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد.

کمیسیون ایمنی راه ها نیز با مصوب کردن راهبردها حال باید به سمت برنامه ریزی‌های مدون برود و در پایان با بررسی عملکردها به صورت کمی به ارزیابی بپردازد که نتایج ارزیابی‌ها به برنامه‌ریزی‌های جدید و عملکردی شایسته‌تر خواهد انجامید.

احمد کارخانه کارشناس حمل و نقل