جامع نیوز:فصلنامه “مهارت آموزی” بعنوان نخستین نشریه علمی – ترویجی در حوزه آموزش های مهارتی در ۲ شماره پاییز و زمستان ۱۳۹۱ از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منتشر شد. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی […]

جامع نیوز:فصلنامه “مهارت آموزی” بعنوان نخستین نشریه علمی – ترویجی در حوزه آموزش های مهارتی در ۲ شماره پاییز و زمستان ۱۳۹۱ از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منتشر شد.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس این سازمان خبر داد: نشریه علمی – ترویجی مهارت آموزی در شماره اول – پاییز ۱۳۹۱ و شماره دوم زمستان ۱۳۹۱ منتشر شد.
دکتر پرند بیان داشت: نشریه مذکور بعنوان اولین نشریه علمی- ترویجی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری انجمن پژوهش های آموزشی ایران در قالب فصلنامه علمی- ترویجی از سوی این سازمان منتشر می شود.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، توسعه منابع آموزشی و مبانی نظری و علمی در حوزه آموزش های مهارتی و ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی کشور، ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی را از جمله اهداف انتشار فصلنامه علمی- ترویجی مهارت آموزی عنوان داشت.
دکتر پرند در ادامه اظهار داشت: در شماره اول فصلنامه مهارت آموزی مقالات بررسی شایستگی های کانونی در برنامه های آموزش های فنی و حرفه ای؛ مرروی بر مباحث نظری و تجربیات کشورها، خصوصی سازی آموزش های دولتی و مهارت آموزی، الگوی بومی و یکپارچه توسعه سرمایه گذاری، کارآفرینی و اشتغال در استان مازندران، مقایسه اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی بر اشتغال، بررسی هماهنگی محتوای دروس کارگاهی و عملی با نیازهای محیط کار، بررسی میزان اثر بخشی آموزش های فنی و حرفه ای در اشتغال نیروهای آموزش دیده استان گلستان، تأثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه خوارزمی به چاب رسید.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در شماره دوم فصلنامه مهارت آموزی مقالاتی با عناوین: بررسی زمینه ها وعوامل موثر برای ادامه تحصیل دردانشگاه های فنی وحرفه ای، ارزیابی عملکرد و ارائه راهکارهای بهبود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوشش داده ها، تحلیل تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر عملکرد تخصصی و اثر بخشی شغل های مهارتی، رابطه آموزش های فنی و حرفه ای مراکز دانشگاهی و توانمند سازی روانشناختی دانشجویان مهارت آموخته، بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مهارت های کارآفرینی براساس نظریه محدویت و سازش گانفردسون ازدیدگاه دانشجویان، بررسی نقش مهارت آموزی در توانمند سازی نیروی انسانی، تأثیر آموزش الگوی KAB بر گرایش کارآفرینانه فراگیران درج شده است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خاتمه بیان داشت: علاقمندان به همکاری وارسال مقاله می توانند از طریق پل های ارتباطی وبگاه: www.faslnameh.irantvto.ir وپست الکترونیکی: faslnameh@irantvto.ir اقدام کنند.
همچنین شماره تلفن و دورنگار: ۲۵۱۹۸۱۳- ۰۲۶۳ جهت برقراری ارتباط علاقمندان با دفتر نشریه فعال است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، نشریه مهارت آموزی با مدیر مسوولی و سردبیری، دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و همکاری اعضای هیأت تحریریه که جمعی از خبرگان و اساتید دانشگاه و مدیران ارشد این سازمان می باشند و همچنین دیگر ظرفیت های علمی، پژوهشی، انسانی و فیزیکی موجود با همکاری انجمن پژوهش های آموزشی ایران کار خود را ادامه می دهد.
این گزارش افزود: مظفر شریفی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر کمیسیون نشریات علمی در گواهی تعیین اعتبار علمی فصلنامه مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: بدون شک تلاش دست اندرکاران نشریه سهم بسزایی در گسترش مرزهای دانش و ارتقای کیفی و کمی جایگاه علمی کشور خواهد داشت.