جامع نیوز: مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اعلام کرد که ظرف یک هفته تمام شعب صندوق مهر وطن به نام بانک قرض الحسنه مهر ایران تغییر نام پیدا می کند. به گزارش جامع نیوز،غلامرضا مصطفی پور با اشاره به ادغام صندوق مهر وطن و نصر کردستان در بانک قرض الحسنه مهر ایران، از تغییر […]

جامع نیوز: مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اعلام کرد که ظرف یک هفته تمام شعب صندوق مهر وطن به نام بانک قرض الحسنه مهر ایران تغییر نام پیدا می کند.

به گزارش جامع نیوز،غلامرضا مصطفی پور با اشاره به ادغام صندوق مهر وطن و نصر کردستان در بانک قرض الحسنه مهر ایران، از تغییر تابلوهای صندوق مهر وطن به نام بانک قرض الحسنه مهر ایران خبر داد و افزود: از امروز تمامی تابلوهای صندوق مهر وطن تغییر نام پیدا می کند و ۹۶ شعبه صندوق مهر وطن و تک شعبه نصر کردستان به مجموعه بانک قرض الحسنه مهر ایران اضافه می شود.وی افزود:این ادغام در راستای سیاست و استراتژی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی انجام گرفت و پس از برنامه ریزی که برای ساماندهی تعاونی های اعتباری توسط بانک مرکزی انجام شد، بانک مرکزی این بار برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه ورود پیدا کرد.مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در عین حال گفت: صندوق های قرض الحسنه ضرورت دارد که یا در بانک قرض الحسنه ادغام شوند یا اینکه به بانک قرض الحسنه تبدیل شوند.وی ادامه داد: اینکه مساله ادغام مطرح شد، به دلیل آن است که این صندوق ها استطاعت تبدیل به بانک قرض الحسنه یا شرایط تبدیل به بانک را نداشتند، به همین جهت با ما وارد مذاکره شدند.مصطفی پور تصریح کرد: تمام مراحل ادغام تحت نظارت بانک مرکزی و با هماهنگی این بانک انجام شده است.وی در واکنش به این سوال که آیا با توجه به پیچیدگی های مالی و حقوقی ادغام، این اقدام به نفع بانک قرض الحسنه مهر ایران خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی با این ادغام، قدرت خدمات دهی بانک افزایش پیدا می کند.