جامع نیوز: مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: حکم دادگاه اروپایی درباره‌ی لغو تحریم‌‌ها، به زودی به نفع بانک صادرات ایران نهایی می‌شود. به گزارش جامع نیوز، محمدرضا پیشرو با اشاره به حکم دادگاه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک صادرات ایران گفت: این بانک در شرایط تحریم توانسته است به خوبی اوضاع را کنترل […]

جامع نیوز: مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: حکم دادگاه اروپایی درباره‌ی لغو تحریم‌‌ها، به زودی به نفع بانک صادرات ایران نهایی می‌شود.

به گزارش جامع نیوز، محمدرضا پیشرو با اشاره به حکم دادگاه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک صادرات ایران گفت: این بانک در شرایط تحریم توانسته است به خوبی اوضاع را کنترل کرده و حتی از پیشرفت‌های چشمگیری هم برخوردار شود و سهم خود را در بازار بانکی کشور در سال گذشته، یک درصد افزایش بدهد.

وی با تاکید بر اینکه مدرکی در دادگاه اروپایی علیه بانک صادرات وجود ندارد، گفت: حکم لغو تحریم بانک در دادگاه اروپایی یک بار به نفع بانک صادرات ایران اعلام شده و به زودی نهایی می‌شود.

پیشرو با بیان اینکه بانک صادرات و ملت از شرایط تحریم عبور خواهند کرد، افزود: رای دادگاه اتحادیه اروپا درباره بانک صادرات به دفاع بیشتری نیاز دارد و این امر در حال حاضر در جریان است. وی با اشاره به لغو برخی محدودیت‌ها برای فعالیت بانک صادرات ایران از جمله در کشور امارات گفت: بانک صادرات در شعب خارج از کشور، به تعهدات خود عمل کرده است.