جامع نیوز:از این پس در بانک رفاه مبلغ مربوط به تسهیلات خرید کالا و جعاله در قالب بن کارت ارائه می شود. به گزارش جامع نیوز، به منظور تکمیل سبد خدمات این بانک، از این پس مبالغ مربوط به تسهیلات اعطایی در قالب فروش اقساطی خرید کالای مصرفی با دوام و جعاله تعمیرات مسکن، به […]

جامع نیوز:از این پس در بانک رفاه مبلغ مربوط به تسهیلات خرید کالا و جعاله در قالب بن کارت ارائه می شود.

به گزارش جامع نیوز، به منظور تکمیل سبد خدمات این بانک، از این پس مبالغ مربوط به تسهیلات اعطایی در قالب فروش اقساطی خرید کالای مصرفی با دوام و جعاله تعمیرات مسکن، به صورت ” بن کارت تسهیلات ” در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می گیرد.گفتنی است، بن کارت های یاد شده برای تسهیلات مجدد قابل شارژ هستند.