جامع نیوز:سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در صدور گواهینامه های مهارتی تغییر می دهد. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اعلام این خبر گفت: این تغییر در گواهینامه های مهارت […]

جامع نیوز:سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در صدور گواهینامه های مهارتی تغییر می دهد.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اعلام این خبر گفت: این تغییر در گواهینامه های مهارت در راستای عملیاتی نمودن راهبرد استاندارد سازی، اصلاح و بهبود روش ها و فرآیندها در سند راهبردی مهارت و فن آوری صورت می گیرد.
دکتر کورش پرند افزود: به دنبال تحقق برنامه های عملیاتی که برای سیاست بازنگری، اصلاح، توسعه و بهینه سازی الگوهای ارزشیابی مهارت در سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور به زودی گواهینامه های مهارت تغییر می یابند که این تغییر در شیوه و نحوه صدور و نوع گواهینامه خواهد بود.