جامع نیوز:مشترکین تلفن ثابت استان تهران با مراجعه به مراکز مخابرات مربوطه می توانند نسبت به تنظیم سند قطعی تلفن ثابت اقدام کنند. به گزارش جامع نیوز، رمضانعلی مطهری نژاد مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: هر گونه تغییر نام تلفن ثابت منوط به تنظیم سند قطعی در […]

جامع نیوز:مشترکین تلفن ثابت استان تهران با مراجعه به مراکز مخابرات مربوطه می توانند نسبت به تنظیم سند قطعی تلفن ثابت اقدام کنند.
به گزارش جامع نیوز، رمضانعلی مطهری نژاد مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: هر گونه تغییر نام تلفن ثابت منوط به تنظیم سند قطعی در مراکز مخابرات و یا دفاتر اسناد رسمی است.
وی با بیان آنکه مطابق آیین نامه شرکت مخابرات استان تنظیم سایر اسناد از قبیل وکالتنامه یا مبایعه نامه، سند انتقال تلفن محسوب نمی شود گفت: مشترکین تلفن ثابت استان تهران می بایست برای تنظیم سند قطعی و یا هرگونه تغییر نام به مراکز مخابرات مربوطه و یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه و اقدام کنند.