جامع نیوز:بانک رفاه در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک، سامانه بانکداری اینترنتی حساب های حقوقی را راه اندازی کرد. به گزارش جامع نیوز، با راه اندازی سامانه بانکداری اینترنتی حساب های حقوقی، خدماتی از قبیل مشاهده لیست حساب ها، صورتحساب با شناسه، انجام انتقال وجه داخلی(فوری)، انتقال وجه بین بانکی […]

جامع نیوز:بانک رفاه در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک، سامانه بانکداری اینترنتی حساب های حقوقی را راه اندازی کرد.
به گزارش جامع نیوز، با راه اندازی سامانه بانکداری اینترنتی حساب های حقوقی، خدماتی از قبیل مشاهده لیست حساب ها، صورتحساب با شناسه، انجام انتقال وجه داخلی(فوری)، انتقال وجه بین بانکی (ساتنا، پایا و پایای گروهی)، پرداخت قبوض، پرداخت حق بیمه کارفرمایان و خدمات چک فراهم شده است.
گفتنی است مراحل انجام خدمات یادشده، نظیر سامانه بانکداری اینترنتی حساب‌های مشتریان حقیقی است، اما انجام تراکنش مالی منوط به تأیید امضاداران مجاز و کاربر مهر مطابق با جدول برداشت حسابی که اشخاص حقوقی معرفی می کنند خواهد بود.