جامع نیوز:براساس نامه بانک مرکزی، اوراق مشارکت شرکت ارتباطات زیرساخت از ۲۰ مرداد ماه جاری ابطال می‌گردد. به گزارش جامع نیوزبر این اساس به خریدارانی که قبل از تاریخ فوق برای بازخرید اوراق به شعب این بانک مراجعه کنند.، سود روز شمار با نرخ ۲۰ درصد پرداخت می‌شود. در صورت مراجعه بعد از تاریخ مذکور، […]

جامع نیوز:براساس نامه بانک مرکزی، اوراق مشارکت شرکت ارتباطات زیرساخت از ۲۰ مرداد ماه جاری ابطال می‌گردد.
به گزارش جامع نیوزبر این اساس به خریدارانی که قبل از تاریخ فوق برای بازخرید اوراق به شعب این بانک مراجعه کنند.، سود روز شمار با نرخ ۲۰ درصد پرداخت می‌شود.
در صورت مراجعه بعد از تاریخ مذکور، سودی بابت زمان سپری شده از تاریخ آخرین مهلت به اوراق مذکور تعلق نخواهد گرفت و صرفاً مبلغ اصل اوراق به همراه سود روز شمار تا ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۲ به آن‌ها پرداخت خواهد شد.