جامع نیوز:معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران در روزهای ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه جاری در تهران خبر داد. به گزارش جامع نیوز، داود منظور با تشریح و تبیین مباحث و موضوعات مطرح در همایش بهبود فضای کسب و کار ایران افزود: وزارت امور […]

جامع نیوز:معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران در روزهای ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه جاری در تهران خبر داد.

به گزارش جامع نیوز، داود منظور با تشریح و تبیین مباحث و موضوعات مطرح در همایش بهبود فضای کسب و کار ایران افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، بانک ها، بیمه ها و اتاق بازرگانی همایش مذکور را با مشارکت استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان نهادهای تحقیقاتی و اجرایی کشور در مرداد ماه سال جاری برگزار کند.وی با بیان این که محیط کسب و کار از مهمترین عوامل تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است، گفت: فضای کسب و کار مناسب یکی از عوامل مهم برای جذب سرمایه و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و شاخص های مختلفی برای اندازه گیری فضای کسب و کار وجود دارد.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی عوامل موثر و شاخص‌های فضای کسب و کار (عوامل موثر بر فضای کسب و کار)، آسیب شناسی شاخص‌های ملی و بین المللی در مورد فضای کسب و کار از منظر اعتبار، روش شناسی، اجزاء، کفایت، سازگاری و …، ارایه شاخص‌ های بومی سنجش فضای کسب و کار و چالش‌ های آن، تجارت فرامرزی و بهبود فضای کسب و کار ، آسیب شناسی و ارایه راهکار در خصوص تعداد مجوزها، زمان و میزان پرداخت در شاخص تجارت فرامرزی،بررسی عملکرد، قوانین و مقررات گمرکی در تسهیل تجارت فرامرزی را از محورهای این همایش عنوان کرد.دکتر منظور نقش قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیاستهای تجاری در تسهیل تجارت فرامرزی، راهکارهای استقرار پنجره واحد تجاری، نظام مالیاتی و فضای کسب و کار ، آسیب شناسی و ارایه راهکار در خصوص تعداد مالیاتها، زمان و میزان مالیاتها در شاخص پرداخت مالیات، نقش و عملکرد نظام مالیاتی در بهبود فضای کسب و کار و چالشهای موجود با عنایت به تدوین طرح تحول مالیاتی در کشور، نقش و عملکرد بیمه‌های اجتماعی در فضای کسب و کار، نقش و عملکرد مالیاتهای محلی ( عوارض شهرداری‌ها و …) در فضای کسب و کار، نظام بانکی و فضای کسب و کار ، آسیب شناسی و ارائه راهکار در خصوص قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری در شاخص اخذ اعتبار را از دیگر محورهای همایش برشمرد.وی بررسی نقش و عملکرد نظام بانکی کشور در بهبود شرایط اخذ اعتبارات و تسهیلات، بازار سرمایه و فضای کسب و کار، آسیب شناسی و ارائه راهکار در خصوص حمایت از سهامداران خرد، نقش قوانین، مقررات و عملکرد بازار سرمایه کشور در بهبود فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری خارجی و فضای کسب و کار ، قوانین و مقررات کشور در حوزه تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی رویه‌های اجرایی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تسهیل فضای کسب و کار، صنعت بیمه و فضای کسب و کار ، نقش قوانین، مقررات و عملکرد صنعت بیمه کشور در بهبود فضای کسب و کار،تجارب فضای کسب و کار کشورهای موفق ، بررسی تطبیقی ایران با کشورهای منتخب در خصوص فضای کسب و کار، بررسی بهترین تجارب کشورها در بهبود فضای کسب و کار را از دیگر محور های همایش اعلام کرد.دکتر منظور در پایان گفت: بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ میلادی رتبه فضای کسب و کار در ایران را از میان ۱۸۵ کشور ۱۴۵ اعلام کرده است.