جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید غریبی از تاریخ ۲۳ مرداد ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید غریبی از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید غریبی از تاریخ ۲۳ مرداد ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید غریبی از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.