جامع نیوز: بر اساس آمار منتشره شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان، مدیریت شعب منطقه کرمان بانک سپه در ۳ماهه اول سال ۹۲ موفق به کسب رتبه نخست رشد منابع در بین ۵ بانک تجاری کشور در استان شد به گزارش جامع نیوزازپایگاه اطلاع رسانی بانک سپه : عملکرد استانی ۵ بانک تجاری کشور در ۳ماهه […]

جامع نیوز: بر اساس آمار منتشره شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان، مدیریت شعب منطقه کرمان بانک سپه در ۳ماهه اول سال ۹۲ موفق به کسب رتبه نخست رشد منابع در بین ۵ بانک تجاری کشور در استان شد
به گزارش جامع نیوزازپایگاه اطلاع رسانی بانک سپه : عملکرد استانی ۵ بانک تجاری کشور در ۳ماهه اول سال ۹۲ نسبت به پایان سال ۹۱بیانگر رشدی معادل ۱/۲۸درصد درسپرده های کل توسط بانک سپه منطقه کرمان است.که بر اساس این گزارش منطقه کرمان موفق به احراز رتبه نخست رشد منابع استان شده است.
همچنین بر اساس آمار مذکور بانک سپه منطقه کرمان در خردادماه ۹۲ نسبت به مدت مشابه یعنی خردادماه ۹۱با رشدی معادل ۰۵/۶۰درصد در منابع جایگاه نخست را در بین ۵ بانک تجاری استان به خود اختصاص داده است.