جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید مشهدی مهدی، شهید یزدانپناه، شهید محلاتی، ولیعصر(عج) و دکتر حسابی (مارلیک) از تاریخ ۲۱ مرداد ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید مشهدی مهدی، شهید یزدانپناه، شهید محلاتی، ولیعصر(عج) و دکتر حسابی (مارلیک) از تاریخ ۲۱ مرداد ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش شماره ۳۳۴۷ در محدوده کل این مرکز و در مرکز مخابرات شهید یزدانپناه با پیش شماره های ۴۴۸۰ الی ۴۴۸۷ در محدوده خیابانهای تختی، آبشناسان، امام رضا(ع)، اشرفی اصفهانی و در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های ۲۲۴۸، ۲۲۱۹ در محدوده مجتمع نرگس به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود. همچنین در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵، ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳ در محدوده خیابانهای شهید قجاوند، شهید عادلی، شهید نامجو، سلمان فارسی و در مرکز مخابرات دکتر حسابی( مارلیک) با پیش شماره های ۶۵۱۰، ۶۵۱۱، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۳۹۶۱، ۳۹۶۵ در محدوده خیابانهای تختی شمالی و جنوبی، صدوقی، جاده ملارد، کاشانی، امام خمینی(ره)، چهارراه طالقانی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است. .