جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات توحید از تاریخ پنجم شهریور ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات توحید با پیش شماره های ۶۶۱۲، ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۵۶، ۶۶۵۷، ۶۶۵۹، ۶۶۹۲، ۶۶۹۳، ۶۶۹۴ در […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات توحید از تاریخ پنجم شهریور ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات توحید با پیش شماره های ۶۶۱۲، ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۵۶، ۶۶۵۷، ۶۶۵۹، ۶۶۹۲، ۶۶۹۳، ۶۶۹۴ در محدوده این مرکز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.