جامع نیوز:مدیران عامل بانک های رفاه کارگران و پست بانک تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش جامع نیوز، در این تفاهم نامه که به امضای محمدرضا نظری مدیر عامل بانک رفاه کارگران و حسین علی ضیایی مدیر عامل پست بانک رسیده است بر گسترش همکاری های فی مابین، توسعه تعاملات و فراهم آوردن بسترهای […]

جامع نیوز:مدیران عامل بانک های رفاه کارگران و پست بانک تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش جامع نیوز، در این تفاهم نامه که به امضای محمدرضا نظری مدیر عامل بانک رفاه کارگران و حسین علی ضیایی مدیر عامل پست بانک رسیده است بر گسترش همکاری های فی مابین، توسعه تعاملات و فراهم آوردن بسترهای لازم به منظور هم افزایی و ارائه خدماتی مطلوبتر تاکید شده است.