جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات جماران، ابوذر، شهید قندی از تاریخ ۲۳ تیر ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۶۱۱ الی […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات جماران، ابوذر، شهید قندی از تاریخ ۲۳ تیر ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۶۱۱ الی ۲۶۱۳ در محدوده خیابان های پاسداران، نارنجستان ششم و هفتم به مدت ۲ روز و در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۱۹، ۶۶۲۸، ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹ در محدوده بلوار مدائن، خیابان های ۴۵ متری زرند، شهید درجزینی، امام زمان(عج) و در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های ۵۵۶۹، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۹، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده کل مرکز حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.