جامع نیوز:رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه از راه اندازی خدمت انتقال وجه با شناسه از طریق درگاه اینترنتی بانک سپه خبرداد. به گزارش جامع نیوز، صلواتی گفت: بانک سپه در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک برای سازمانها و شرکتهایی که به انحاء مختلف دارای واریزی مشخص از سوی […]

جامع نیوز:رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه از راه اندازی خدمت انتقال وجه با شناسه از طریق درگاه اینترنتی بانک سپه خبرداد.

به گزارش جامع نیوز، صلواتی گفت: بانک سپه در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک برای سازمانها و شرکتهایی که به انحاء مختلف دارای واریزی مشخص از سوی مشتریان خود هستند، اقدام به راه اندازی خدمت انتقال با شناسه کرده است.وی افزود: در این خصوص، مشتریان سازمانها وشرکتها با شناسه ای که سازمان و یا شرکت در اختیار آنها قرار داده و با دارا بودن حساب عابربانک یا جاری طلایی سپه قادر خواهند بود بدون مراجعه به شعبه و از طریق کانال اینترنت بانک سپه در هر لحظه از شبانه روز نسبت به واریز وجه به حساب سازمان و یا شرکت اقدام کنند.