جامع نیوز: در روز جهانی مسجد ۸۰ نفر از متولیان مساجد تهران از موزه سکه بانک سپه بازدید کردند. به گزارش جامع نیوز: به مناسبت ۳۰مرداد روز جهانی مسجد به همت مدیریت بافت تاریخی شهرداری منطقه ۱۲ تهران ،۸۰ نفر از متولیان مساجد تهران در قالب گروهی ، میهمان موزه سکه بانک سپه بودند. بنا […]

جامع نیوز: در روز جهانی مسجد ۸۰ نفر از متولیان مساجد تهران از موزه سکه بانک سپه بازدید کردند.
به گزارش جامع نیوز: به مناسبت ۳۰مرداد روز جهانی مسجد به همت مدیریت بافت تاریخی شهرداری منطقه ۱۲ تهران ،۸۰ نفر از متولیان مساجد تهران در قالب گروهی ، میهمان موزه سکه بانک سپه بودند.
بنا براین گزارش در موزه سکه بانک سپه علاوه بر سکه های دوران پیش از اسلام سکه های کمیابی از دوران اولیه ورود اسلام به ایران معروف به سکه های عرب ساسانی و عرب طبرستان وجود دارد و سیر تحول نقوش سکه از دوره ساسانی به اسلامی بر روی این سکه ها به وضوح تغییرات سیاسی و مذهبی آن دوره از تاریخ ایران را آشکار می سازد. همچنین سکه های ولایتعهدی امام رضا (ع) بر غنای مجموعه مسکوکات موزه سکه بانک سپه افزوده است.
این گزارش می افزاید: موزه سکه بانک سپه در روزهای زوج هفته از ساعت ۹ الی ۱۵ به صورت رایگان میزبان علاقمندان است.