جامع نیوز:مدیرکل دفتر طرح های جامع و تدوین استانداردها از حضور شرکت ارتباطات زیرساخت برای شرکت در اجلاس سران مختارخبردادو افزود:ساماندهی گروههای مطالعاتی برای شرکت در اجلاس سران مختار، درحال انجام است. به گزارش جامع نیوز،مهندس غفار تبریزی گفت:از۱۵۰ نفرعضو گروه های مطالعاتی تاکنون ۱۲ نفر از شرکت ارتباطات زیرساخت، در زمینه پیشنهادات جدیدی که […]

جامع نیوز:مدیرکل دفتر طرح های جامع و تدوین استانداردها از حضور شرکت ارتباطات زیرساخت برای شرکت در اجلاس سران مختارخبردادو افزود:ساماندهی گروههای مطالعاتی برای شرکت در اجلاس سران مختار، درحال انجام است.

به گزارش جامع نیوز،مهندس غفار تبریزی گفت:از۱۵۰ نفرعضو گروه های مطالعاتی تاکنون ۱۲ نفر از شرکت ارتباطات زیرساخت، در زمینه پیشنهادات جدیدی که قرار است در اجلاس سران مختار(pp )سال۲۰۱۴ مطرح شود؛ فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون سه پیشنهاد از طرف گروههای مطالعاتی برای شرکت در اجلاس مطرح شده افزود:در این گروههای مطالعاتی سازماندهی روسا و اعضای فعال برای مطالعه اسناد و مصوبات مربوط به اجلاس سران مختارانجام می شود.

مدیرکل دفتر طرح های جامع و تدوین استانداردها به رایزنی برای همکاری های منطقه ای و بین المللی اشاره کرد وگفت:تلاش برای انتخاب مسئولان ITU که منطبق بانظرات کشور ماباشدو همجنین تصویب قطعنامه هایی که منافع کشورایران رادربرداشنته باشد؛ از دستاوردهای شرکت در اجلاس سران مختارخواهدبود.

غفار تبریزی اظهارکرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (در قالب ۳گروه کاری و با برنامه ریزی منسجم)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت،برای شرکت در این اجلاس فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه در این اجلاس قطع نامه هاو اساسنامه های چهار سال بعدی مشخص می شود؛ادامه داد: هدف از شرکت در اجلاس سران مختار،ارائه پیشنهادهایی است که منافع کشور را درپی داشته باشد که برا ی تداوم این امر، در تلاش هستیم درشورای حکام ITU وشورای عالی رادیویی RRBعضو شویم.

غفار تبریزی درپایان تصریح کرد:اتحادیه جهانی مخابرات به طور رسمی و بین المللی، ۴ اجلاس مهم داردکه مهم ترین اجلاس بعدی سران مختار (نمایندگان مختار) است که دوره آتی آن درسال ۲۰۱۴ درکشور کره برگزار می شود.