جامع نیوز: در ادامه تغییر معاونان وزیر راه و شهرسازی، علی عابدزاده به عنوان بیست و دومین رییس سازمان هواپیمایی کشوری جایگزین حمیدرضا پهلوانی می شود. به گزارش جامع نیوز، با توجه به شناخت وزیر راه و شهرسازی از حوزه مسکن و سابقه طولانی آخوندی در این بخش تغییر معاونان وزیر از همین حوزه آغاز […]

جامع نیوز: در ادامه تغییر معاونان وزیر راه و شهرسازی، علی عابدزاده به عنوان بیست و دومین رییس سازمان هواپیمایی کشوری جایگزین حمیدرضا پهلوانی می شود.

به گزارش جامع نیوز، با توجه به شناخت وزیر راه و شهرسازی از حوزه مسکن و سابقه طولانی آخوندی در این بخش تغییر معاونان وزیر از همین حوزه آغاز شد.وی تا کنون مدیران عامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، شرکت عمران شهرهای جدید، معاون معماری و شهرسازی، رییس مرکز تحقیقات راه، و ساختمان و مسکن را تغییر داده و این بار نوبت به یکی از معاونانش در حوزه حمل ونقل رسیده است.بر این اساس علی عابدزاده مدیرعامل سابق هواپیمایی آسمان به عنوان بیست و دومین رییس سازمان هواپیمایی کشوری جایگزین حمیدرضا پهلوانی می شود.