جامع نیوز:طی حکمی از سوی هادی اویارحسین، مهدی عزیزی‌ها به عنوان مدیر روابط‌عمومی و بین‌الملل بیمه پارسیان منصوب شد. به گزارش جامع نیوز، در این حکم ضمن اشاره به تجارب و سوابق عزیزی‌ها ابراز امیدواری شده است تا با استعانت از درگاه قادر متعال در راستای اهداف شرکت منشا خدمات شایسته و موثری باشد.

جامع نیوز:طی حکمی از سوی هادی اویارحسین، مهدی عزیزی‌ها به عنوان مدیر روابط‌عمومی و بین‌الملل بیمه پارسیان منصوب شد.
به گزارش جامع نیوز، در این حکم ضمن اشاره به تجارب و سوابق عزیزی‌ها ابراز امیدواری شده است تا با استعانت از درگاه قادر متعال در راستای اهداف شرکت منشا خدمات شایسته و موثری باشد.