جامع نیوز:: دریابان علی شمخانی با حکم حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. به گزارش جامع نیوز، شمخانی پیش از این علاوه بر فرماندهی نیروهای دریایی سپاه و ارتش، وزارت دفاع در دولت های هفتم و هشتم و نیز ریاست مر کز راهبردی دفاعی نیروهای مسلح را بر عهده داشت.بنا بر حکم رئیس‌جمهور […]

جامع نیوز:: دریابان علی شمخانی با حکم حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.

به گزارش جامع نیوز، شمخانی پیش از این علاوه بر فرماندهی نیروهای دریایی سپاه و ارتش، وزارت دفاع در دولت های هفتم و هشتم و نیز ریاست مر کز راهبردی دفاعی نیروهای مسلح را بر عهده داشت.بنا بر حکم رئیس‌جمهور شمخانی جایگزین سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی شد.