جامع نیوز: محمدباقر قالیباف با ۱۶ رای برای سومین بار شهردار تهران شد. محمدباقر قالیباف برای سومین بار شهردار تهران شد به جامع نیوز، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران که به صورت غیر علنی برگزار شد، دکتر محمد باقر قالیباف با کسب ۱۶ رای در مقابل ۱۴ رای محسن هاشمی بار دیگر سکان […]

جامع نیوز: محمدباقر قالیباف با ۱۶ رای برای سومین بار شهردار تهران شد.

محمدباقر قالیباف برای سومین بار شهردار تهران شد
به جامع نیوز، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران که به صورت غیر علنی برگزار شد، دکتر محمد باقر قالیباف با کسب ۱۶ رای در مقابل ۱۴ رای محسن هاشمی بار دیگر سکان هدایت پایتخت جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفت.