جامع نیوز:روز گذشته با حضور مدیران و کارکنان بانک ملی ایران به همراه مشتریان این بانک، مراسم جشن هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران در مرکز آموزشی رفاهی کوثر (آجودانیه) برگزار شد. در این جشن با شکوه که مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ، تنی چند از مدیران عامل و اعضای هیأت […]

جامع نیوز:روز گذشته با حضور مدیران و کارکنان بانک ملی ایران به همراه مشتریان این بانک، مراسم جشن هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران در مرکز آموزشی رفاهی کوثر (آجودانیه) برگزار شد.
در این جشن با شکوه که مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ، تنی چند از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سابق بانک و همچنین رئیس کل سابق بانک مرکزی حضور داشتند، فرشاد حیدری مدیر عامل بانک ملی ایران با تبریک سالروز تاسیس این بانک ، تاسیس بانک ملی ایران در عرصه اقتصاد کشور را یکی از مهمترین وقایع اقتصادی سده اخیر دانست .
وی تاسیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ را نقطه عطف غلبه آرمان خواهی و استقلال طلبی ملت ایران بر ممانعت ها و مزاحمت های قدرت های خارجی در امور داخلی کشور دانست و گفت: این مهم موجب اعتماد به نفس ملت برای مطالبه سایر حقوق خود گردید. نهال بانک ملی ایران در آن روزگار، امروز درختی تناور است که موجب بسیاری برکات برای کشور گردیده است.