جامع نیوز:نگارش جدید همراه بانک رفاه برای سیستم عامل اندروید تهیه و از طریق پورتال اطلاع رسانی این بانک برای تمامی مشتریان و همکاران قابل دریافت و بهره برداری است. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک رفاه کارگران، در نگارش جدید ارائه شده، علاوه بر امکانات قبلی، قابلیت هایی همچون سازگاری با نسخه ۴ سیستم […]

جامع نیوز:نگارش جدید همراه بانک رفاه برای سیستم عامل اندروید تهیه و از طریق پورتال اطلاع رسانی این بانک برای تمامی مشتریان و همکاران قابل دریافت و بهره برداری است.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک رفاه کارگران، در نگارش جدید ارائه شده، علاوه بر امکانات قبلی، قابلیت هایی همچون سازگاری با نسخه ۴ سیستم عامل اندروید، ارائه اطلاعات حساب های متصل به رفاه کارت های همراه و اطلاعات شعب بانک نیز اضافه شده است.