جامع نیوز:بنابر پیشنهاد علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی تعیین شد و به تصویب دولت رسید. به گزارش جامع نیوزاز پایگاه اطلاع رسانی دولت، ولی الله سیف با حکم رییس‌ جمهوری، عهده‌دار مسئولیت بانک مرکزی شد. دکتر […]

جامع نیوز:بنابر پیشنهاد علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی تعیین شد و به تصویب دولت رسید.

به گزارش جامع نیوزاز پایگاه اطلاع رسانی دولت، ولی الله سیف با حکم رییس‌ جمهوری، عهده‌دار مسئولیت بانک مرکزی شد.
دکتر حسن روحانی در جلسه روز گذشته (یکشنبه) هیات دولت از زحمات و تلاش‌های محمود بهمنی در مدت تصدی بانک مرکزی قدردانی کرد.