جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پردیس(۱)، شهدای هفتم تیر از تاریخ ۲۱ شهریور ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پردیس(۱) با پیش شماره های ۷۶۲۷، ۷۶۲۸ در محدوده فاز (۱) پردیس، […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پردیس(۱)، شهدای هفتم تیر از تاریخ ۲۱ شهریور ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پردیس(۱) با پیش شماره های ۷۶۲۷، ۷۶۲۸ در محدوده فاز (۱) پردیس، جاده واصفجان، فروردین جنوبی، خیابان نیایش به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره های ۸۸۳۰، ۸۸۳۲، ۸۸۳۴، ۸۸۸۶، ۸۸۸۱ الی ۸۸۸۴ در محدوده خیابان های ملایری پور، بهار شیراز، سلیمان خاطر، مفتح حداکثر به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.