جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، ملت از تاریخ سوم شهریور ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده بلوار ارتش، […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، ملت از تاریخ سوم شهریور ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده بلوار ارتش، خیابان تیموری، کوچه مسجد، بن بست دوم و سوم به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ملت با پیش شماره های ۳۳۱۱، ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.