جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید یزدانپناه، شهید اکبری و شهید آیت از تاریخ ۲۵ شهریور ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید یزادنپناه با پیش شماره های ۴۴۸۰ الی ۴۴۸۷ […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید یزدانپناه، شهید اکبری و شهید آیت از تاریخ ۲۵ شهریور ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید یزادنپناه با پیش شماره های ۴۴۸۰ الی ۴۴۸۷ در محدوده خیابانهای ۲۴ متری زیتون، آبشناسان، ستاری، نشاط و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۳۹، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۴ در محدوده خیابانهای ۲۰۲، ۲۰۸، ۱۹۸، ۲۱۰، ۱۳۵، ۱۳۷ به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهید آیت از ساعت ۲ بامداد به مدت ۲ ساعت دچار اختلال می شود.