جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید مشهدی مهدی، پیام نور، دکتر حسابی، اسلامشهر و قاسم آباد از تاریخ ۱۲ شهریورماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش شماره […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید مشهدی مهدی، پیام نور، دکتر حسابی، اسلامشهر و قاسم آباد از تاریخ ۱۲ شهریورماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش شماره های ۳۳۵۷، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷، ۳۳۴۵ الی ۳۳۴۹ در محدوده مسگرآباد و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰، ۴۴۶۱ در محدوده بلوار امام حسن، بلوار همیلا، بزرگراه اشرفی اصفهانی، اورک (چهارباغ) و در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های ۶۵۱۰، ۶۵۱۱، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۳۹۶۱، ۳۹۶۵ در محدوده بلوار راغب، حافظ شرقی، ۱۲ متری طالقانی، میدان صیاد شیرازی، بازار روز شهرداری، آموزشگاه رانندگی پایه یکم به مدت ۷۲ ساعت و در مراکز مخابرات اسلامشهر و قاسم آباد از ساعت ۲۳ به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.