جامع نیوز: عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران افزایش سرمایه بانک را قطعی دانست و از تحقق این امر در آینده نزدیک خبر داد . به گزارش جامع نیوز،ربیع زاده در جمع خبرنگاران افزود: مجوز افزایش سرمایه بانک صادرات ایران ظرف هفته آینده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و به سازمان بورس ارایه […]

جامع نیوز: عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران افزایش سرمایه بانک را قطعی دانست و از تحقق این امر در آینده نزدیک خبر داد .

به گزارش جامع نیوز،ربیع زاده در جمع خبرنگاران افزود: مجوز افزایش سرمایه بانک صادرات ایران ظرف هفته آینده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و به سازمان بورس ارایه خواهد شد و قطعاً به زودی شاهد افزایش سرمایه بانک صادرات ایران طبق مصوبه مجمع عمومی اخیر خواهیم بود.بر اساس این گزارش، برنامه بانک صادرات افزایش سرمایه از ۲۳ هزار میلیارد ریال به ۶۰ هزار میلیارد ریال پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوزهای لازم است