جامع نیوز: بانک انصار براساس رأی قاطع داوران هفتمین همایش ملی بهره وری کشور که براساس رعایت استانداردهای بین المللی بهره وری و احراز صلاحیت های فنی در رقابت با ده ها شرکت، موسسه و سازمانی دولتی و خصوصی صورت گرفت، جایزه تندیس زرین بهره وری را، به عنوان عالی ترین نشان این همایش، دریافت […]

جامع نیوز: بانک انصار براساس رأی قاطع داوران هفتمین همایش ملی بهره وری کشور که براساس رعایت استانداردهای بین المللی بهره وری و احراز صلاحیت های فنی در رقابت با ده ها شرکت، موسسه و سازمانی دولتی و خصوصی صورت گرفت، جایزه تندیس زرین بهره وری را، به عنوان عالی ترین نشان این همایش، دریافت کرد.

به گزارش جامع نیوز، در مراسم پایانی این همایش که باحضور برخی از مدیران عامل بانک ها، موسسات و شرکت های حاضر در این رقابت ها برگزارشد، شمیرانی راد جانشین اداره کل بازاریابی این بانک، جایزه تندیس زرین بهره وری انصار را از دست مقامات اهداکننده دریافت کرد. برپایه این گزارش، در هفتمین همایش ملی بهره وری کشور که در آن استادان دانشگاه ها و مسئولان سازمان ملی بهره وری و انجمن بهره وری ایران به سخنرانی پرداخته و جایگاه، ابعاد و اهمیت بهره وری را در عرصه اقتصادی در ایران و جهان تشریح کردند، سخنرانان به اتفاق رشد اقتصادی را مستلزم ارتقای بهره وری در فعالیت های جاری کشور دانسته و از منظر آسیب شناسانه کاستی های نهادها وسازمان های دولتی و خصوصی ایران را در زمینه بهره وری برشمردند.دربیانیه پایانی این همایش که در ۱۶ بند قرائت شد از دولت یازدهم خواسته شده است که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، چشم انداز بیست ساله، اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت و به منظور قطع وابستگی به نفت، سیاست ها و اقدامات ساختاری ای با اولویت توسعه منابع انسانی بهره ور و تصویب قانون بودجه براساس شاخص های بهره وری، صورت گیرد که براساس آن ها بهره وری به مولفه ای بنیادی در فرایندهای تصمیم گیری و اداره امورعمومی کشور تبدیل شود.بنابراین گزارش بانک انصار طی برنامه سه ساله تحول خود تمامی استانداردهای بهره وری و شاخص های توسعه رویه های شرکتی را که در آن ها بهره وری و کارایی منطبق با استانداردهای بین المللی یک اصل محوری منظور شده است، درنظر گرفته و براساس بررسی موسسات ذیصلاح و رأی داوران همایش ها و مسابقات برگزارشده در سطح ملی طی سال های اخیر، موفق به دریافت ده ها نشان بین المللی و ملی ازجمله مقام اول سلامت اداری و دریافت عنوان نخست سازمان پاک در کشور شده است.