جامع نیوز:مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان یکی از سازمان های برتر در زمینه سلامت مالی و اداری برگزیده شد. به گزارش جامع نیوز؛ مقارن با سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و به پیشنهاد نهادهای مالی و نظارتی کشور در تاریخ ۲۹ شهریور ماه همایشی تحت عنوان “همایش ملی و اولین کنفرانس علمی سلامت مالی […]

جامع نیوز:مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان یکی از سازمان های برتر در زمینه سلامت مالی و اداری برگزیده شد.

به گزارش جامع نیوز؛ مقارن با سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و به پیشنهاد نهادهای مالی و نظارتی کشور در تاریخ ۲۹ شهریور ماه همایشی تحت عنوان “همایش ملی و اولین کنفرانس علمی سلامت مالی و اداری” در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.در این همایش که با رویکردهایی چون بیان تعاریف و مفاهیم سلامت مالی، معیارهای سلامت مالی در بنگاه های اقتصادی، شاخص های ملی و بین المللی سلامت مالی و سلامت اداری و مالی در نهادهای دولتی و خصوصی برگزار شد سخنرانان به بیان برخی مصادیق عدم سلامت مالی و اداری در سازمان ها پرداختند و شیوه های ارتقای این حوزه در نظام اداری کشور را برشمردند.مؤسسه اعتباری توسعه نیز ضمن حضور در این همایش موفق به کسب تندیس رتبه برتر در زمینه سلامت اداری گردید و بر سلامت عملکرد مالی خود صحه گذاشت.تلاش مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری توسعه همواره بر شفافیت در فرآیندهای سازمانی متمرکز بوده و این تلاش انعکاس مستقیمی در صورت های مالی سازمان داشته است. این دستاورد قطعاً مبین صحت عملکرد مجموعه مؤسسه و بازتاب نیت عالی مدیریت آن در جهت پاسخگویی به کلیه ذینفعان سازمان می باشد.