جامع نیوز:دکتر کوروش پرویزیان در ابتدای نشست با تقدیر از تلاش تمامی همکاران، بانک سینا را جزو مجموعه های خوشنام و با آتیه نظام بانکی کشور برشمرد و تصریح کرد: اساس و پایه این خوشنامی و روند رو به رشد آن وابسته به عملکرد همکاران بانک است که امیدواریم با همکاری و همفکری بیشتر، این […]

جامع نیوز:دکتر کوروش پرویزیان در ابتدای نشست با تقدیر از تلاش تمامی همکاران، بانک سینا را جزو مجموعه های خوشنام و با آتیه نظام بانکی کشور برشمرد و تصریح کرد: اساس و پایه این خوشنامی و روند رو به رشد آن وابسته به عملکرد همکاران بانک است که امیدواریم با همکاری و همفکری بیشتر، این مسیر به خوبی تداوم یابد و آینده ای بهتر از گذشته را برای بانک شاهد باشیم.
وی، رشد متوازن، مستمر و رو به جلو را جزو کلیدی ترین سیاست های اجرایی بانک سینا برشمرد و تصریح کرد: علیرغم تلاش های صورت گرفته و ثبت رکوردهای مناسب، ظرفیت های بالقوه بیشتری برای دستیابی بانک سینا به اهداف متعالی و جایگاهی مناسب تر وجود دارد که با به کارگیری آن می توان مجموعه ای توانمندتر و رو به رشدتر را متصور شد.
دکتر پرویزیان، مجموعه همکاران بانک سینا را افرادی توانمند، با نشاط و باانگیزه برشمرد و افزود: امیدواریم با استفاده از تمامی ظرفیت ها و ارائه سبد خدمات متنوع و زیبنده بانک سینا و مناسب نظام بانکی، زمینه بهتر برآورده ساختن انتظارات مشتریان و احساس رضایت بیشتر ایشان را فراهم آوریم.
در ادامه این نشست سرپرستان مناطق بانک، گزارشی از وضعیت عملکرد شعب زیرمجموعه در حوزه منابع، مصارف، مطالبات و خدمات بانکداری الکترونیک ارائه کردند.