جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید محسنیان از تاریخ ۱۶ مهرماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید محسنیان با پیش شماره ۶۶۳۹ در محدوده میدان شادآباد، بلوار الغدیر، خیابان های ۱۷ […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید محسنیان از تاریخ ۱۶ مهرماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید محسنیان با پیش شماره ۶۶۳۹ در محدوده میدان شادآباد، بلوار الغدیر، خیابان های ۱۷ شهریور، سعید آباد، مختاری حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.