جامع نیوز:شرکت مخابرات استان تهران از شهروندان استان تهران برای آشنایی و استفاده از خدمات قابل ارایه این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ۲۰۱۳ سالن ۶ در تاریخ ۴ لغایت ۷ مهرماه دعوت به عمل می آورد. به گزارش جامع نیوز، در راستای گسترش فرهنگ مشتری مداری و تحقق دولت الکترونیک مشترکین استان تهران […]

جامع نیوز:شرکت مخابرات استان تهران از شهروندان استان تهران برای آشنایی و استفاده از خدمات قابل ارایه این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ۲۰۱۳ سالن ۶ در تاریخ ۴ لغایت ۷ مهرماه دعوت
به عمل می آورد.
به گزارش جامع نیوز، در راستای گسترش فرهنگ مشتری مداری و تحقق دولت الکترونیک مشترکین استان تهران با به همراه داشتن کارت ملی و حضور در غرفه استان تهران می توانند نسبت به دریافت نام کاربری و کلمه عبور برای استفاده از خدمات الکترونیک اقدام کنند و دیگر نیازی به مراجعه مستقیم به مرکز مخابرات مربوطه را نخواهند داشت.