جامع نیوز:با حکم وزیر اقتصاد و دارایی، محمدعلی عسگریان جایگزین سهامیان‌مقدم در شرکت بیمه ایران شد. به گزارش جامع نیوز، حکم مدیرعاملی عسگریان در این شرکت بیمه دولتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا شد.وی پیش از این سابقه ذیحسابی در وزارت اقتصاد و فعالیت در سازمان امور مالیاتی را داشته است.

جامع نیوز:با حکم وزیر اقتصاد و دارایی، محمدعلی عسگریان جایگزین سهامیان‌مقدم در شرکت بیمه ایران شد.

به گزارش جامع نیوز، حکم مدیرعاملی عسگریان در این شرکت بیمه دولتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا شد.وی پیش از این سابقه ذیحسابی در وزارت اقتصاد و فعالیت در سازمان امور مالیاتی را داشته است.