جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات ملت، سیدالشهداء (ع)، دکتر حسابی (مارلیک) از تاریخ ۱۷ مهرماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ملت با پیش شماره های ۳۳۱۱، ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹ در محدوده […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات ملت، سیدالشهداء (ع)، دکتر حسابی (مارلیک) از تاریخ ۱۷ مهرماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ملت با پیش شماره های ۳۳۱۱، ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹ در محدوده خیابان منوچهری و در مرکز مخابرات سیدالشهداء (ع) با پیش شماره های ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۱۷، ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۸ در محدوده خیابان های قربانی، بهبودی، حمید عسگری، ابوذر، قدیر قدرتی، معمار، فتحی، ورزدار، سهراب برزو، آقایاری، آقاجانی، بدخشان کمالی، کوچه های متین، صفرپور، کاویانی، خلجو، صبوری، قدیرتنها، چوپانی، پاساژ ابوذر و در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش
شماره های ۳۹۶۱، ۳۶۹۵، ۶۵۱۰، ۶۵۱۱، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷ در محدوده میدان اطلس، آزادگان، خیابان های اطلس، دانش، آزادگان، دخانچی، جاده ملارد، دکتر حسابی، کوچه سوم تا نهم حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.