جامع نیوز::طرح رابطین بانکداری الکترونیک در بانک سینا به اجرا گذاشته شد به گزارش جامع نیوزبانک سینا با هدف اشاعه فرهنگ بانکداری الکترونیک و آشنایی هر چه بیشتر مشتریان با خدمات نوین بانکی، طرح “رابطین بانکداری الکترونیک” را اجرایی کرد. بر اساس این طرح، رابطین بانکداری الکترونیک نسبت به نیاز سنجی و امکان سنجی شعب […]

جامع نیوز::طرح رابطین بانکداری الکترونیک در بانک سینا به اجرا گذاشته شد
به گزارش جامع نیوزبانک سینا با هدف اشاعه فرهنگ بانکداری الکترونیک و آشنایی هر چه بیشتر مشتریان با خدمات نوین بانکی، طرح “رابطین بانکداری الکترونیک” را اجرایی کرد.
بر اساس این طرح، رابطین بانکداری الکترونیک نسبت به نیاز سنجی و امکان سنجی شعب سرپرستی و مشتریان و یافتن کاستی های منطقه اقدام خواهند نمود.
برگزاری دوره های آموزشی و رفع مشکلات شعب و ارائه پاسخ های مناسب در خصوص پرسش ها و مشکلات بانکداری الکترونیک شعب از دیگر وظایف رابطین بانکداری الکترونیک تعیین شده است.