جامع نیوز: بانک کارآفرین در راستای خدمت رسانی به مشتریان، طرح مسدود نمودن کارت کارآفرین را از طریق خودپردازهای این بانک اجرایی کرد. به گزارش جامع نیوز، صاحبان کارت های کارآفرین در صورت مفقود شدن یا ربوده شدن کارت هایشان می توانند با مراجعه به خودپردازهای بانک کارآفرین، کارت های خود را صرفاً با در […]

جامع نیوز: بانک کارآفرین در راستای خدمت رسانی به مشتریان، طرح مسدود نمودن کارت کارآفرین را از طریق خودپردازهای این بانک اجرایی کرد.

به گزارش جامع نیوز، صاحبان کارت های کارآفرین در صورت مفقود شدن یا ربوده شدن کارت هایشان می توانند با مراجعه به خودپردازهای بانک کارآفرین، کارت های خود را صرفاً با در دست داشتن شماره کارت و شماره حساب بر روی دستگاه های خودپرداز بانک مسدود نمایند.

صاحبان کارت های بانک کارآفرین جهت عملیات انسداد کارت خود باید به ترتیب زیر عمل کنند:

•جهت انسداد کارت های بانک کارآفرین دکمه تایید را فشار دهید.

•منوی مورد نظر(فارسی- انگلیسی) را انتخاب نمائید.

•گزینه انسداد کارت را انتخاب نمائید.

انسداد کارت با استفاده از دو گزینه «با استفاده از شماره کارت» و «با استفاده از شماره حساب» قابل انجام است. ابتدا «شماره حساب یا شماره کارت» را وارد نمائید و «دکمه تائید» را فشار دهید و سپس «رمز اول کارت» را وارد نمائید و «دکمه تائید» را فشار دهید.