جامع نیوز:بر اساس اعلام استانداری تهران، ادارات امور شعب بانک رفاه کارگران رتبه نخست مشتری مداری را در سال ۱۳۹۱ کسب کردند. به گزارش جامع نیوز در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان تهران که ۳۰ مهرماه سالجاری برگزار شد۲۷ دستگاه اجرایی برتر و کارشناسان آنها در دو بعد شاخص های عملکردی عمومی و اختصاصی در […]

جامع نیوز:بر اساس اعلام استانداری تهران، ادارات امور شعب بانک رفاه کارگران رتبه نخست مشتری مداری را در سال ۱۳۹۱ کسب کردند.
به گزارش جامع نیوز در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان تهران که ۳۰ مهرماه سالجاری برگزار شد۲۷ دستگاه اجرایی برتر و کارشناسان آنها در دو بعد شاخص های عملکردی عمومی و اختصاصی در زمینه رضایت ارباب رجوع معرفی شدند.
بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران در استان تهران موفق شد در این زمینه در گروه بانک ها و بیمه های استان تهران بهترین عملکرد را به خود اختصاص دهد و به همین مناسبت ترکیان مدیر امور مناطق تهران این بانک، لوح تقدیر و تندیس جشنواره را دریافت کرد.
گفتنی است بانک رفاه کارگران در ۸ سال گذشته به صورت متوالی رتبه نخست مشتری مداری در بین بانک‌های کشور را براساس ارزیابی‌های انجام شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، کسب کرده است.